WITAMY MIŁOŚNIKÓW SPORTU OPARTEGO NA IDEI FAIR PLAY

Prywatna Szkoła Lauder – Morasha powstała w roku 1994. Od początku jej działalności uczniowie brali aktywny udział w imprezach i zawodach sportowych. Odnosili wiele sukcesów w środowisku lokalnym, na terenie Warszawy oraz na arenie krajowej.

W 2011 roku, z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego – pani Marzeny Szymankiewicz oraz zainteresowanych sportem rodziców, został powołany do życia Uczniowski Klub Sportowy „Keter”. Jego powstaniu życzliwie kibicowała Dyrekcja Szkoły, która udzieliła klubowi siedziby w budynku szkolnym. Na zebraniu założycielskim został przyjęty statut Klubu, a dzięki wytężonej pracy Komitetu Założycielskiego dopełnione zostały wszelkie formalności rejestracyjne. Celem Klubu jest wspomaganie sportowego talentu naszych uczniów, zainteresowanie ich różnymi dyscyplinami sportu, prowadzenie zajęć sportowych na jak najwyższym poziomie oraz organizowanie i upowszechnianie różnych form kultury fizycznej, wychowywanie przez sport, propagowanie zdrowego trybu życia, a także popularyzowanie idei fair play w sporcie oraz zasad honorowej rywalizacji. W swojej działalności sportowo – wychowawczej dążymy również do integracji środowiska lokalnego oraz współpracy ze szkołami publicznymi, społecznymi i prywatnymi.

zapraszamy